Benny-nässug

Benny-nässug mot förkylningar

Huvudproblemet med barnsnuva brukar vara överproduktion av slem, som täpper till barnens näsa. Barnen gråter ofta när de får svårt att andas. P.g.a. detta har de svårt att sova och äta. Slemmet kan inte rinna ut. I stället tar det sig vidare inåt längst luftvägarna och sprider sjukdomen vidare i kroppen. Därför kan en enkel förkylning utvecklas till komplicerat, akut sjukdomsfall. I övre luftvägarna kan förkylningen orsaka akut inflammation i örat och mellanörat, i nedre luftvägarna akut bronkit och lunginflammation. Slem som barnet sväljer kan orsaka magont, barnet kräks, eller blir lös i magen. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum avlägsna överproduktionen av slemmet ur barnens/spädbarnens näsa.

Det är viktigt att även avlägsna slem ur de inre näsgångarna.

Till det behövs hjälpmedel med tillräckligt stark, jämn och kontinuerlig sugeffekt. Det får man när man använder vår kompakta Benny-nässug. Kliniska tester har visat att Benny-nässug avlägsnar slemmet effektivt och skonsamt. Användningen medför inte obehag för barnen, tvärtom, tack vare de frigjorda luftvägarna, mår barnen bättre, de får lättare att äta och sova. Tack vare användningen av Benny-nässug, begränsar man spridningen av infektionen och dess följdsjukdomar.

Mer info: Nässug.se