OTO-Therm-hälsomössa

OTO-Therm-hälsomössa mot öroninflammationer

Det är välkänt sedan länge att värme kan lindra besvär vid begynnande öroninflammation, orsakat av förkylning.

Kliniska försök har visat att tack vare värme, förbättras ventilationen av mellanörat som i sin tur minskar faran för vätskebildning i gångarna. Vätskebildningen kan medföra nedsatt hörsel och smärta. Värmen minskar smärtan, förkortar inflammationstiden och påskyndar sjukdomsförloppet. Dessa erfarenheter låg till grunden vid framtagning av OTO-Therm-hälsomössan. Mössan tillverkas i fem storlekar som passar alla, från nyfödda till vuxna. Mössan tillverkas i olika färger av rent bomullsmaterial med ett tunt inner foder av bomullstyg. Olika typer av värmebehandling har praktiserats sedan länge i hemmen. Mössans uppfinnare, en barnläkare med mer än 20 års erfarenhet, har ofta rekommenderat värmebehandling själv för föräldrar med öronbarn. Problemet var emellertid att hålla jämn temperatur under tillräckligt lång tid och samtidigt kunna ge patienten rörelsefrihet. Läkaren började använda mössan själv vid behandling av sina patienter med akut inflammation i mellanörat, som ofta orsakats av vanliga förkylningar. När hon blev övertygad av resultatet med mössan, delade hon med sig av sina erfarenheter till övriga kollegor på kliniken. Numera finns OTO-Therm-hälsomössan tillgänglig för alla som kan tänkas behöva den.

Mer info: Hälsomössa.se